Danh sách trúng thưởng

BTC sẽ duyệt trúng giải cho bài dự thi hợp lệ và cập nhật danh sách trúng thưởng chính thức trong vòng 24h từ lúc nhận bài dự thi.

Giải thưởng ngày Son nước ép hoặc Voucher mua son
Giải thưởng tuần 2 triệu VNĐ
Giải đặc biệt 10 triệu VNĐ